DINAMITANT EL TRELLAT.

Les autoritats creatives adverteixen que fer música és un qüestió urgent.

Punt de partida.

  • Totes les persones poden fer música.

  • Tot objecte es pot transformar en un instrument musical.

  • I qualsevol moment es bo per juntar-se i fer comboi.